Leerlingenraad

Het kinderparlement komt maandelijks samen. Per klas is er één afgevaardigde. Deze afgevaardigde is niet het hele jaar dezelfde, elk trimester is er een andere afgevaardigde. De afgevaardigde wordt democratisch verkozen. Het parlement wordt begeleid door de directeur. Deze persoon helpt de vergadering leiden, maar in eerste instantie leiden de kinderen zelf de vergadering. Dit is een inspraakorgaan op schoolniveau.

Wat kan hier zoal aan bod komen?

  • Activiteiten die de kinderen willen organiseren, vb: een spel, een sportdag,.
  • Afspraken die gelden op de school, voornamelijk afspraken die gelden op de speelplaats komen hier aan bod; er kan bijvoorbeeld een voorstel komen om meer aanbod te voorzien op de speelplaats.
  • Problemen kunnen hier aangekaart worden, bijvoorbeeld als de kinderen vinden dat er te veel lawaai is tijdens het middageten.
  • Voorstellen: muziekdag, …
  • 'De pestpolitie' is een concept dat uitgewerkt is tijdens een kinderparlement, en dit om een soort anti-pestbeleid te voeren. De pestpolitie bestaat uit een aantal kinderen, die altijd rondlopen en fungeren als aanspreekpunt.

De voorzitter (een verkozene binnen het parlement) zorgt voor de verslaggeving in het parlementsboek dat voor iedereen ter inzage ligt.

Op het schoolparlement formuleren de kinderen voorstellen. Deze voorstellen gaan dan naar het team, de ouderraad of naar de raad van beheer. Zij zullen het voorstel van de kinderen goedkeuren, of eventueel wat bijsturen, én ervoor zorgen dat het uitgevoerd wordt. In feite is er een constante wisselwerking tussen het kinderparlement en het team, mede doordat de directeur zowel deelneemt aan het kinderparlement als aan het teamoverleg. Dit overleg tussen de twee organen vindt men belangrijk.

Het school- of kinderparlement wordt over de middag georganiseerd in de studio. Dit duurt hooguit een 25-tal minuten.

 

Inschrijvingen