schoolopvang

Er wordt elke dag voor- en naschoolse opvang georganiseerd op school.

De verantwoordelijke is Mevr. Katty De Meulemeester 

Uren van de opvang : ’s morgens vanaf  7.00u, ’s avonds tot 18.30u

Op woensdagmiddag is er opvang tot 18.30u. Hiervoor wordt een bijdrage (zie bijdrageregeling schoolreglement) aangerekend per beginnend halfuur. De uren kinderopvang vallen onder de schoolverzekering.

's Morgens gratis vanaf 8.00 uur, 's avonds gratis tot 16.30 uur (op vrijdag tot 15.30 uur).