Schoolproject verbindend schoolklimaat

Schoolproject verbindend schoolklimaat

In onze school staat niet alleen de krachtige leeromgeving centraal, maar ook de relaties tussen het schoolteam, de leerlingen en de ouders. We willen dit schooljaar extra inzetten op duurzame relaties waarbij verbinding en dialoog centraal staan? Respect voor elkaar, een goede band met de leerlingen, gedrevenheid en empathie, boeiende lessen, gezonde ontspanning. We willen hier elke dag aan werken en dit zichtbaar maken in de lessen, activiteiten, in de lerarenkamer, in de school en in het contact met onze leerlingen en ouders. Onze slogans zijn daar één voorbeeld van.